Zwierzyniecki Konkurs Piosenki „Zima 2018”

II ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„ZIMA –2018”

20 stycznia 2018 r. (sobota) o godzinie 11.00

Celem imprezy jest:
– wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
– wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
– rozwijanie talentów estradowych,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

REGULAMIN:

Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (maksymalnie 10 osób).

 1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
  I. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
  II. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)
  III. Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII i Gimnazja (12 – 16 lat)
  IV. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na grupy:
  – soliści-wokaliści,
  – zespoły wokalne,
  – zespoły wokalno-instrumentalne.
 3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny w dowolnej tematyce zimowej. Piosenka może być znana lub specjalnie skomponowana.
 4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 5. Kryteria oceny:
  – dobór repertuaru i aranżacja,
  – poziom warsztatu wykonawczego,
  – interpretacja prezentowanych utworów,
  – tekst i muzyka (w przypadku nowych kompozycji),
  – ogólny wyraz artystyczny.
 6. Uczestnicy konkursu zapewniają własny podkład instrumentalny przesłany wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3, podkład instrumentalny np. akompaniament nauczyciela na pianinie bądź śpiewają a’capella.
 7. O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
 8. Wokalistów i wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych muzyków i pedagogów.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.

Konkurs zakończy się wyłonieniem finalistów  I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA  – do 10 STYCZNIA 2018 

Zgłoszenia tylko na załączonych kartach (do pobranie TUTAJ–>>) będą przyjmowane w Klubie Kultury Chełm przy ul. Chełmskiej 16  w Krakowie lub e-mailem na adres chelm@dworek.eu.

Kontakt z organizatorami: Tel. 533 356 006; 12/425 24 93

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –>>

REGULAMIN do pobrania –>>