Kalendarium wydarzeń
Strefa Rodzica
06 lis wt, 10:00
Strefa Rodzica
08 lis czw, 17:30
"Biało-czerwoma"
Muzyka dla smyka
09 lis pt, 10:00
Muzyka dla smyka
WesoLudki Małe – zajęcia adaptacyjno-edukacyjne dla najmłodszychdzieci (1-3 lat)
13 lis wt, 10:00
WesoLudki Małe – zajęcia adaptacyjno-edukacyjne dla najmłodszychdzieci (1-3 lat)
Dogoterapia w Klubie Kultury Chełm
16 lis pt, 10:00
Dogoterapia w Klubie Kultury Chełm
WesoLudki Małe – zajęcia adaptacyjno-edukacyjne
20 lis wt, 10:00
WesoLudki Małe – zajęcia adaptacyjno-edukacyjne
„Piernik” i „Wosk
24 lis sob, 11:00
„Piernik” i „Wosk"
Święto Pluszowego Misia
26 lis pon, 10:00
Święto Pluszowego Misia
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI „ZIMA 2019"

ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI „ZIMA 2019"


III ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„ZIMA –2019”

5 stycznia 2019 r. (sobota) o godzinie 11.00

Celem imprezy jest:

 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,

 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,

 • rozwijanie talentów estradowych,

 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

REGULAMIN:

Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (maksymalnie 10 osób).

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

I. Szkoły podstawowe - klasy I – III (7 - 9 lat)

II. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)

III. Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII i Gimnazja (12 – 16 lat)

IV. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)

Konkurs odbywa się z podziałem na grupy:

 • soliści-wokaliści,

 • zespoły wokalne,

 • zespoły wokalno-instrumentalne.

Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny w dowolnej tematyce zimowej. Piosenka może być znana lub specjalnie skomponowana.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru i aranżacja,

 • poziom warsztatu wykonawczego,

 • interpretacja prezentowanych utworów,

 • tekst i muzyka (w przypadku nowych kompozycji),

 • ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy konkursu zapewniają własny podkład instrumentalny przesłany wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3, podkład instrumentalny np. akompaniament nauczyciela na pianinie bądź śpiewają a’capella.

O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

Wokalistów i wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych muzyków i pedagogów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.

Konkurs zakończy się wyłonieniem finalistów I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

TERMIN ZGŁOSZENIA - do 14 GRUDNIA 2018r.

Zgłoszenia tylko na załączonych kartach będą przyjmowane

w K.K.”CHEŁM”

przy ul. Chełmskiej 16 w Krakowie lub e-mailem na adres

zapisy.chelm@dworek.eu

tel. 12/425 24 93, 533 356 006


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Klub Kultury „Chełm” filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”,

30-238 Kraków, ul. Chełmska 16.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Rada Dzielnicy VII w Krakowie.

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika

do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5.Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

7. O przyznaniu nagrody decyduje Jury konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, który w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

2.Dostęp do Konkursu jest bezpłatny;

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w pkt. I Regulaminu.

4.Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury „Chełm” wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród oraz jego prezentacji na scenie podczas konkursu w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Klubu, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.

5.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania naród Uczestnikom.

3.Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu 29.10.2018r.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej chelm.dworek.eu


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN DO POBRANIA

PLAKAT DO POBRANIA


Zwierzyniecki Konkurs Piosenki „Zima 2018

Zwierzyniecki Konkurs Piosenki „Zima 2018

II ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„ZIMA –2018”

20 stycznia 2018 r. (sobota) o godzinie 11.00

Celem imprezy jest:
– wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
– wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
– rozwijanie talentów estradowych,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

REGULAMIN:

Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (maksymalnie 10 osób).

 1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
  I. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
  II. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)
  III. Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII i Gimnazja (12 – 16 lat)
  IV. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na grupy:
  – soliści-wokaliści,
  – zespoły wokalne,
  – zespoły wokalno-instrumentalne.
 3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny w dowolnej tematyce zimowej. Piosenka może być znana lub specjalnie skomponowana.
 4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 5. Kryteria oceny:
  – dobór repertuaru i aranżacja,
  – poziom warsztatu wykonawczego,
  – interpretacja prezentowanych utworów,
  – tekst i muzyka (w przypadku nowych kompozycji),
  – ogólny wyraz artystyczny.
 6. Uczestnicy konkursu zapewniają własny podkład instrumentalny przesłany wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3, podkład instrumentalny np. akompaniament nauczyciela na pianinie bądź śpiewają a’capella.
 7. O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
 8. Wokalistów i wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych muzyków i pedagogów.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.

Konkurs zakończy się wyłonieniem finalistów I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

TERMIN ZGŁOSZENIA – do 10 STYCZNIA 2018

Zgłoszenia tylko na załączonych kartach (do pobranie TUTAJ–>>) będą przyjmowane w Klubie Kultury Chełm przy ul. Chełmskiej 16 w Krakowie lub e-mailem na adres chelm@dworek.eu.

Kontakt z organizatorami: Tel. 533 356 006; 12/425 24 93

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –>>

REGULAMIN do pobrania –>>